Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Φόρτωση...

9 Οκτωβρίου 2015

Επίδομα 300 ευρώ για γονείς με παιδιά σε δημοτικό - γυμνάσιο‏

Επίδομα 300 ευρώ για γονείς με παιδιά σε δημοτικό - γυμνάσιο‏
To ποσό των 300 ευρώ θα λαμβάνουν οι γονείς με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ, τα παιδιά των οποίων βρίσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν στις τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου.
Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.
Τα δικαιολογητικά είναι:
(Σύμφωνα με την αρίθμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Υ.Α.)
Βεβαίωση του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε. (2013-2014)
Αίτηση δικαιούχου.
Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (δηλ. εισοδήματα προηγούμενου έτους 2013).
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος (επισυνάπτεται).
Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού(ΙΒΑΝ).
Με τη λήξη του σχολικού έτους οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο διευθυντή του  σχολείου.
Οι αιτήσεις των δικαιούχων, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τον Διευθυντή του σχολείου στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Πηγή avgi.gr

8 Οκτωβρίου 2015

Έξτρα επίδομα παιδιού 44 ευρώ το μήνα δίνουν οι δήμοι σε γονείς!

Έξτρα επίδομα παιδιού 44 ευρώ το μήνα δίνουν οι δήμοι σε γονείς Οι Διευθύνσεις των δήμων, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων γονιών, καταβάλλουν μηνιαίο επίδομα 44 ευρώ σε ανήλικα παιδιά που στερούνται της πατρικής προστασίας μέχρι συμπληρώσεως του 16ου έτους της ηλικίας τους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή τους εν λόγω επιδόματος είναι το εισόδημα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 235 ευρώ μηνιαίως, ενώ για κάθε ανήλικο επιπλέον μέλος της οικογένειας προσαυξάνετε κατά 20 ευρώ το ποσό του βοηθήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr, μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο τμήμα επιδοματικής πολιτικής των δήμων στους οποίους κατοικούν, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση προκειμένου να τους αποδοθεί το χρηματικό βοήθημα. Σχετικά με τα προαπαιτούμενα και τα απαραιτήτως προσκομιζόμενα στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία δικαιολογητικά ισχύουν τα ακόλουθα: Προϋποθέσεις:

Το μηνιαίο επίδομα χορηγείται σε παιδιά έως 16 ετών εφόσον στερούνται πατρικής φροντίδας και προστασίας λόγω:

1) Θανάτου
2) Αναπηρίας 67% και άνω
3) Εγκατάλειψης
4) Φυλάκισης άνω των τριών μηνών
5) Στράτευσης
6) Τα εκτός γάμου τέκνα

Δικαιολογητικά ανάλογα με την περίπτωση:

1) Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο αρμόδιο τμήμα του δήμου
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο ενδιαφερόμενος γονέας βεβαιώνει τα μέλη, με πλήρη στοιχεία τους που αποτελούν την οικογένεια του, την διεύθυνση κατοικίας, καθώς και το σύνολο των λαμβανομένων εισοδημάτων αν τυχόν υπάρχουν
3) Φωτοτυπίες ταυτοτήτων
4) Ληξιαρχική πράξη θανάτου (του πατέρα)
5) Βεβαίωση από τη στρατιωτική μονάδα όπου υπηρετεί, στην οποία θα αναγράφεται η πιθανή ημερομηνία απόλυσης.
6) Ιατρική γνωμάτευση από γιατρό κρατικού νοσοκομείου ή απόφαση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή απόφαση άλλου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα αναγράφονται το ποσοστό αναπηρίας του πατέρα και το χρονικό διάστημα της αναπηρίας.
7) Βεβαίωση φυλακών (με πιθανή ημερομηνία αποφυλάκισης)
8) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9) Πιστοποιητικό εγκατάλειψης: απόφαση διαζυγίου απόφαση επιμέλειας
των παιδιών (επικυρωμένο αντίγραφο) απόφαση διατροφής

Μετά την υποβολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, το αρμόδιο τμήμα του δήμου στο οποίο κατατίθεται το αίτημα προβαίνει σε έλεγχο. Παράλληλα πραγματοποιείται έρευνα από κλιμάκιο της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου ώστε να βεβαιωθεί η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικογένεια (οικονομικά, βιοποριστικά).

Κατόπιν των προαπαιτούμενων ελέγχων και εφόσον ολοκληρωθούν, εκδίδεται απόφαση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης και η έναρξης παροχής του βοηθήματος είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Πηγή:dikaiologitika.gr
Πηγή: www.tsekouratoi.grTο διαβάσαμε εδώ

4 Οκτωβρίου 2015

Αυτά θα είναι τα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρώσουμε φέτος

Posted by Cassandra στο Οκτωβρίου 4, 2015
Πόσα θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ για τα τέλη κυκλοφορίας

Το ποσό που θα πληρώσετε για τα τέλη κυκλοφορίας φέτος αναγράφονται στους παρακάτω αναλυτικούς πίνακες. Τα ποσά θα υπολογιστούν με βάση το ισχύον σύστημα, δηλαδή των εκπομπών ρύπων για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου του 2010 και έπειτα και του κυβισμού τους για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2010.

Αναλυτικά:

Χωρητικότητα κινητήρα (κ.εκ)           Ετήσια τέλη (σε €)

Από 51 μέχρι 300 κ.εκ                           22 €

Από 301 μέχρι 785 κ.εκ                         55 €

Από 786 μέχρι 1.071 κ.εκ                      120 €

Από 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ                   135 €

Από 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ                   240 €

Από 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ                   265 €

Από 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ                   300 €

Από 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ                   660 €

Από 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ                   880 €

Από 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ                  1.100 €

Από 4.001 και άνω κ.εκ                        1.320 €

Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου του 2010 και μετά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται αποκλειστικά και μόνο με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Για να δείτε πόσο θα πληρώσετε απλά βρείτε τις εκπομπές CO2 και κατόπιν πολλαπλασιάστε τα γραμμάρια που εκπέμπει το αυτοκίνητό σας επί το κόστος ανά γραμμάριο.

Εκμπομπές ρύπων (γρ. CO2 / χλμ.) Ετήσια τέλη σε € / γρ. CO2

0 – 100 (γρ./χλμ.)                                 0 €

101 – 120 (γρ./χλμ.)                             0,90 €

121 – 140 (γρ./χλμ.)                             1,10 €

141 – 160 (γρ./χλμ.)                             1,70 €

161 – 180 (γρ./χλμ.)                             2,25 €

181 – 200 (γρ./χλμ.)                             2,55 €

201 – 250 (γρ./χλμ.)                             2,80 €

Ανω των 251 (γρ./χλμ.)                       3,40 €

Τι ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Παρωχημένο και δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο διέπει τα ζητήματα τελών κυκλοφορίας, ενώ οι εγκύκλιες οδηγίες που το ερμηνεύουν εμφανίζονται αλληλοσυγκρουόμενες ή ανεπαρκείς, οδηγώντας σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται άνιση μεταχείριση των φορολογούμενων, ενώ αδυναμίες και ελλείψεις των συναρμοδίων υπηρεσιών συχνά μετακυλίονται στον πολίτη με τη μορφή επιπλέον οικονομικής επιβάρυνσης.

Αυτό διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη σε ειδική έκθεσή του για ζητήματα τελών κυκλοφορίας και δηλώσεων ακινησίας οχημάτων που συντάχθηκε μετά από διερεύνηση σχετικών υποθέσεων.

Για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου και τη συμμόρφωση της διοικητικής πρακτικής στις αρχές της χρηστής διοίκησης, ανεξάρτητη αρχή διατυπώνει τις εξής προτάσεις:

• Βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών εντός τριετίας από το έτος το οποίο αφορούν, μετά την πάροδο της οποίας να παραγράφεται το δικαίωμα της Διοίκησης να προβεί σε ταμειακή βεβαίωση των τελών.

• Αποδοχή δήλωσης αναγκαστικής ακινησίας του πωλητή-ιδιοκτήτη, όταν αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση της αστυνομικής αρχής ότι έγινε καταγγελία κατά του αγοραστή για παράλειψή να μεταβιβάσει το πωληθέν όχημα και να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του.

• Αναλογική επιβολή των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τους μήνες ή, ενδεχομένως, τα τρίμηνα κυκλοφορίας του οχήματος εντός του έτους.

• Αποδοχή, για το σκοπό της δήλωσης αναγκαστικής ακινησίας, των αδειών κυκλοφορίας με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» οι οποίες εκδίδονται μετά από μεταβίβαση όταν το αυτοκίνητο δεν έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο.

• Δυνατότητα καταβολής τελών κυκλοφορίας με βάση τους ρύπους για τα οχήματα που κυκλοφόρησαν πριν την 1/11/2010, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή και ασφαλή στοιχεία για τις εκπομπές CO2 αυτών.

• Καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας από τους ανάπηρους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων ο κυβισμός των οποίων υπερβαίνει αυτόν για τον οποίο δικαιούνται απαλλαγής (όπως ισχύει με τα τέλη ταξινόμησης).

• Αναδρομικότητα των αποφάσεων των ΔΟΥ για απαλλαγή τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας εφόσον διαπιστώνεται καθυστέρηση των ΚΕΠΑ να εκδώσουν την απαιτούμενη βεβαίωση και απαλλαγή από το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής σε περιπτώσεις που η αρνητική απάντηση για την απαλλαγή εκδίδεται μετά την καταληκτική προθεσμία καταβολής των τελών.

• Ακριβή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των οχημάτων που θεωρούνται ως τύπου jeep τα οποία υποβάλλονται σε τέλη κυκλοφορίας ως επιβατικά και όχι ως φορτηγά Βασικό συμπέρασμα της παρούσας έκθεσης είναι η άμεση ανάγκη τροποποίησης και επικαιροποίησης της σχετικής νομοθεσίας και των διευκρινιστικών εγκυκλίων οδηγιών, στη βάση μιας περισσότερο ορθολογικής και δίκαιης αντιμετώπισης των φορολογούμενων πολιτών.

3 Οκτωβρίου 2015

Το δημογραφικό εκπέμπει SOS στην Ελλάδα!

Posted by Cassandra στο Οκτωβρίου 2, 2015

ilikiomenoi-650

Ιδιαίτερα δυσοίωνα για τη δημογραφική εξέλιξη του ελληνικού πληθυσμού είναι τα στοιχεία που παρέθεσε η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, που καθιστούν τη χώρα μας 5η στον κόσμο μεταξύ αυτών που γηράσκουν πιο γρήγορα.


Η επιμήκυνση του μέσου όρου επιβίωσης και η υπογεννητικότητα προδιαγράφουν μια καταθλιπτική προοπτική έως το 2015, οπότε και υπολογίζεται ότι τέσσερις στους δέκα Έλληνες θα είναι άνω των 60 ετών. Παράλληλα προβλέπεται ότι, σε συνδυασμό με το αρνητικό ισοζύγιο μετανάστευσης, η Ελλάδα θα αριθμεί μόλις 8,6 εκατομμύρια πληθυσμό το 2060!

Στη χώρα μας τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών αποτελούν σήμερα το 27% του πληθυσμού, ποσοστό που εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 33% το 2030 και στο 40,8% το 2050. Αντίστοιχα, τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών στη χώρα μας από 19,3% του πληθυσμού που είναι σήμερα θα φτάσουν να αντιπροσωπεύουν το 30% το 2030.

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υψηλότερο ρυθμό γήρανσης του πληθυσμού: το διάστημα 2001-2006 αυξήθηκε ο αριθμός των ηλικιωμένων κατά 21,4%, έναντι 17,2% που ήταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. Σε παγκόσμια κλίμακα καταλαμβάνει την πέμπτη θέση μεταξύ των χωρών που γηράσκουν ταχύτατα, μετά την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

grafima-ilikiomenoi-570

Η χώρα μας μαζί με την Ιταλία καταγράφουν τον τρίτο χαμηλότερο δείκτη γεννήσεων στην Ε.Ε. (εννέα τις χιλίοις) μετά τη Γερμανία και την Πορτογαλία. Οι επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης αντικατοπτρίζονται και στο ασφαλιστικό, αφού υπολογίζεται ότι το 2060 θα αντιστοιχούν μόνο δύο άτομα σε παραγωγική ηλικία (15-64 ετών) ανά συνταξιούχο άνω των 65 ετών στην Ε.Ε., έναντι 4 προς 1 που είναι η σημερινή αναλογία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, για τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων η μέση ηλικία συνταξιοδότησης θα πρέπει το 2060 να είναι τα 67,5 έτη για τους άνδρες και τα 67,1 έτη για τις γυναίκες.

Επιπλέον, αυξάνεται η συχνότητα νόσων φθοράς όπως καρδιαγγειακά, διαβήτης, άνοια, καθώς και ο καρκίνος. Υπολογίζεται ότι τα άτομα άνω των 70 ετών απασχολούν το 50% των νοσοκομειακών κλινών και καλύπτουν το 25% των συνολικών ημερών νοσηλείας στα νοσοκομεία. Το 70% έχει περισσότερες από μία συνοδούς νόσους, ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις λαμβάνει περισσότερα από πέντε φάρμακα. Το 60% των θανάτων από καρκίνο αφορά σε υπερήλικες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς καρκίνους διαγιγνώσκονται σε άτομα άνω των 65 ετών (52% στις γυναίκες και 59% στους άνδρες).

«Θα πρέπει όλοι μαζί, κράτος, φορείς, κοινωνία, ΜΚΟ, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας δημιουργικά ούτως ώστε οι ηλικιωμένοι να έχουν τη φροντίδα και τη στοργή που τους αξίζει» αναφέρει ο πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας, Α.Ε., καθηγητής Χειρουργικής Παν. Αθηνών, Ιωάννης Καραϊτιανός, και προσθέτει «στόχος όλων μας πρέπει να είναι η υγιής και ενεργή γήρανση και η αξιοπρεπής διαβίωση των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας μέσα σε ένα φιλικό και στοργικό ευρύτερο περιβάλλον». Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας των Ηλικιωμένων, η Εταιρεία διοργανώνει δύο εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κοινού: σήμερα στις 9.30 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 6.30 μ.μ. στο Δημαρχείο Αμαρουσίου.

Λιγότερες γεννήσεις, περισσότεροι θάνατοι το 2014

Μείωση των γεννήσεων και αύξηση των θανάτων, με αποτέλεσμα ο φυσικός πληθυσμός να μειωθεί κατά 21.592 άτομα κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2014. Παράλληλα, λόγω και των περικοπών στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, οι πολιτικοί γάμοι ήταν περισσότεροι σε σχέση με τους θρησκευτικούς, ενώ μεγάλη αύξηση σημείωσαν τα σύμφωνα συμβίωσης.

Ειδικότερα, η φυσική μεταβολή του πληθυσμού το 2014 (δηλαδή η μεταβολή που οφείλεται μόνον στη διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις ζώντων, χωρίς συνυπολογισμό της μετανάστευσης) παρουσίασε αρνητική εξέλιξη. Οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 92.148 άτομα (47.383 αγόρια και 44.765 κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το 2013 (94.134). Σχετικά με την υπηκοότητα της μητέρας, καταγράφηκαν 79.975 γεννήσεις από Ελληνίδες (86,8%) και 12.173 από αλλοδαπές (13,2%). Τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2013 ήταν 80.940 (86%) από Ελληνίδες μητέρες και 13.194 (14%) από αλλοδαπές.

Η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση ήταν 31 έτη, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2013 (30,9 έτη). Οι γεννήσεις εκτός γάμου, σε απόλυτους αριθμούς, παρουσίασαν αύξηση 13,1% και ανήλθαν σε 7.165 (7,8% επί του συνόλου των γεννήσεων) από 6.337 (6,7% επί του συνόλου των γεννήσεων) το 2013.

Οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση 1,7% και ανήλθαν σε 113.740, (58.132 άντρες και 55.608 γυναίκες) έναντι 111.794 (57.627 άντρες και 54.167 γυναίκες) που ήταν το 2013. Η μέση ηλικία κατά τον θάνατο ανήλθε στα 75,5 έτη για τους άνδρες και στα 81,2 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2013 (75,2 και 80,8 έτη αντίστοιχα).

Κατά τη διάρκεια του 2014 έγιναν περισσότεροι γάμοι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, έγιναν 53.105 γάμοι έναντι 51.373 το 2013 (αύξηση 3,4%). Οι πολιτικοί γάμοι ήταν περισσότεροι, 26.915, σε σχέση με τους θρησκευτικούς που ήταν 26.190.

Η μέση ηλικία των γυναικών κατά τον πρώτο γάμο ήταν 30,2 έτη ενώ το 2013 ήταν 29,9 έτη. Η αντίστοιχη μέση ηλικία των ανδρών για το 2014 ήταν 32,9 έτη ενώ το 2013 ήταν 32,7 έτη. Στο σύνολο των 53.105 γάμων, οι γυναίκες που τέλεσαν πρώτο γάμο ήταν 46.860, ενώ οι άντρες ήταν 46.337.

Τα σύμφωνα συμβίωσης αυξήθηκαν κατά 170,7% σε σχέση με το 2014. Για τη χρονική περίοδο από το 2009 (πρώτο έτος εφαρμογής τους) έως το 2014, τα σύμφωνα συμβίωσης ανήλθαν κατ’ έτος σε 161, 180, 185, 314, 581 και 1.573 αντίστοιχα, δηλαδή καταγράφηκαν συνολικά 2.994 σύμφωνα συμβίωσης στο σύνολο της χώρας.

23 Σεπτεμβρίου 2015

«Δωρεάν επισκέψεις στα Μουσεία»

Posted by olympiada στο Σεπτεμβρίου 22, 2015


Εκδηλώσεις και ελεύθερη – Δωρεάν είσοδο προγραμματίζουν για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου τα μουσεία της χώρας, στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.
Οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις σε εκθέσεις και αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά, με στόχο την ενίσχυση της κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης και του διαπολιτισμικού διαλόγου.Ανάλογα με τη διαμόρφωση του προγράμματός τους, στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, τα μουσεία θα επιτρέψουν για κάποιες ώρες στο κοινό τους δωρεάν είσοδο, επομένως είναι χρήσιμη η επικοινωνία με τους χώρους πριν την επίσκεψη σε αυτούς.
Πηγή:
doctv.gr

20 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΟΓΑ Ποιοί θα πάρουν και προηγούμενες δόσεις για τα οικογενειακά επιδόματα
Έως τις 20 Οκτωβρίου αναμένεται να γίνει η πληρωμή για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ στους λογαριασμούς χιλιάδων δικαιούχων.
Όπως είπε ο διοικητής του ΟΓΑ στον ANT1 για να πάρουν οι δικαιούχοι την 2η και την 3η δόση θα πρέπει να έχουν κάνει φορολογική δήλωση και έντυπο Α21 έως 4 Σεπτεμβρίου....
Ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών οι δικαιούχοι λαμβάνουν από 40 ευρώ το μήνα για ένα παιδί ενω οικογένειες με πέντε παιδιά εισπτράτουν εώς και 1.225 ευρώ
Η καθυστέρηση στην πληρωμή οφείλεται στις συνεχείς παρατάσεις των φορολογικών δηλώσεων καθώς ο ΟΓΑ θα έπρεπε πρώτα να υπολογίσει το επίδομα με βάση το δηλωθέν εισόδημα όσων έχουν κάνει την αίτηση Α21
Την τρίτη δόση θα λάβουν 235 χιλιάδες οικογένειες.
Τη δεύτερη και την τρίτη δόση θα λάβουν 400 χιλιάδες οικογένειες

Δεν θα γίνουν μαθήματα στις 5 Οκτωβρίου στα σχολεία. Γιατί;

Το προηγούμενο σχολικό έτος θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, την πρώτη Δευτέρα του ...
Οκτωβρίου με την 143571/Γ4/10-09-2014 Υ.Α.  Στα πλαίσια αυτά τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα αλλά θα διοργανωθούν αθλητικές και άλλες – επικουρικές ως προς το θεματικό άξονα – εκδηλώσεις. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας έχει αποστείλει ενημερωτικά έγγραφα προς τα σχολεία δίνοντας τις κατευθυντήριες για τη 2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού όπου μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

«Την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, σε κάθε σχολείο της χώρας (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) θα διεξαχθούν ενδοσχολικές αθλητικές αλλά και παράλληλες δραστηριότητες που θα επιλέξει ο Σύλλογος Διδασκόντων, με τη σχετική μέριμνα για τις διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης.

Οι σύλλογοι διδασκόντων καλούνται να μεριμνήσουν, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, ώστε η προσέγγιση του ανωτέρω θεματικού άξονα να αναδεικνύει βιωματικά μέσω των αθλητικών δράσεων αλλά και των παράλληλων εκδηλώσεων το εύρος των Ολυμπιακών Αξιών που διαπερνούν τόσο τα Ολυμπιακά, όσο και τα Παραολυμπιακά αθλήματα (ενδεικτικά αναφέρουμε την αξία της συμμετοχής, τις ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις, το «ευ αγωνίζεσθαι», την Ολυμπιακή Εκεχειρία κλπ.).

Επισημαίνεται ότι βασική επιδίωξη του σχολικού αθλητισμού στα Δημοτικά, τα Γυμνάσια και τα Λύκεια της χώρας είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετέχουν, να αποκομίζουν από την κάθε διοργάνωση τα ιδιαίτερα στοιχεία της ευρύτερης Παιδείας, που ο Αθλητισμός δύναται να προσφέρει μέσω της συμμετοχής, της προσπάθειας, του συναγωνισμού και της προσωπικής υπέρβασης.

Οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, καλούνται  να εντάξουν την προαναφερόμενη δράση στις δραστηριότητες του σχολείου  και να ενεργήσουν έτσι ώστε να διευκολυνθεί η άρτια διοργάνωση της ημέρας.

Όπου δεν υπάρχει η σχετική υλικοτεχνική υποδομή δύναται να προγραμματιστούν οι αθλητικές και λοιπές δράσεις σε όμορη σχολική μονάδα ή αθλητικό κέντρο. Σε περίπτωση μετακίνησης να λαμβάνονται όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας. Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών στις αθλητικές δράσεις απαιτείται έγκυρο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. Φ.6/311/79278/21.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1296 τΒ΄21.05.2014)».
Πηγή: www.madata.gr/Tο διαβάσαμε εδώ
- See more at: http://newsone.gr/ellada/296499-den-tha-ginoyn-mathemata-stis-5-oktobrioy-sta-scholeia-giati#sthash.Olw1rmtT.hfvgDLFr.dpuf

17 Σεπτεμβρίου 2015Υπ. Παιδείας: Στο τέλος του μήνα θα καλυφθούν τα κενά στα σχολεία
Σεπ 17, 2015
http://masternews.gr/wp-content/uploads/2015/09/20150917_55fa33c321d64-696x387.jpg
Τι συμφωνήθηκε ανάμεσα στην υπηρεσιακή υπουργό και τους 13 περιφερειακούς διευθυντές Εκπαίδευσης – Πώς θα γίνει η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών
Θα καλυφθούν τα κενά σε εκπαιδευτικούς, αλλά στο τέλος του μήνα, παραδέχεται τώρα η υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου Παιδείας. Υστερα από τις αλλεπάλληλες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών για 25.000 κενές θέσεις, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη της υπηρεσιακής υπουργού Παιδείας Φρόσως Κιάου με τους 13 περιφερειακούς διευθυντές Εκπαίδευσης της χώρας προς εκατέρωθεν ενημέρωση, καθώς και τον προγραμματισμό και τον τρόπο πλήρωσης των κενών στα σχολεία (χρονοδιάγραμμα πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών).
Ειδικότερα:
1. Εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία οι ενστάσεις κατά των αναρτημένων ήδη προσωρινών πινάκων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Στις 23/9/2015 θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες της πρωτοβάθμιας και στις 24/9/2015 οι πίνακες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αμέσως μετά θα αρχίσουν οι προσλήψεις με προτεραιότητα στα κενά της Πρωτοβάθμιας και στους βασικούς κλάδους μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας. Η πρόσληψη θα γίνεται τόσο με βάση τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (7.000 θέσεις και πλέον) όσο και ΕΣΠΑ. Προτεραιότητα θα δοθεί στις περιοχές όπου δεν λειτούργησαν σχολεία (απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές) και περιοχές όπου έχουν διαπιστωθεί τα περισσότερα κενά.
3. Αμέσως μετά, 25-26 Σεπτεμβρίου, θα καλυφθούν τα κενά στις δομές της Ειδικής Αγωγής.
4. Για την πλήρωση των κενών, η Υπηρεσία του Υπουργείου θα στηριχθεί στην πληροφορία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων My School. Για το λόγο αυτό, με ευθύνη των παραπάνω περιφερειακών διευθυντών, οι διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των σχολείων καλούνται να κάνουν τάχιστα πλήρη καταγραφή όλων των στοιχείων στο σύστημα My School, όπως υποχρεούνται εκ του νόμου. Αυτά τα δεδομένα θα δείξουν την εικόνα των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που αυτοί δεν συμφωνήσουν με τα αφορώντα σε αυτούς δεδομένα του My School, θα δηλώσουν τεκμηριωμένα τη διαφοροποίησή τους.
5. Κοινές ειδικότητες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα κατανεμηθούν με ευθύνη των περιφερειακών διευθυντών, έτσι ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά.

Και κατέληξαν ότι: «Έως το τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των προσλήψεων αναπληρωτών και της κάλυψης των κενών στα σχολεία».
Πηγή: protothema.gr

ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις Κοινωνικού Τουρισμού ►Δείτε δικαιούχους ►κάντε online αίτηση

Sunday 13th, September 2015 / 18:00 Written by
ΟΑΕΔ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις Κοινωνικού Τουρισμού ►Δείτε δικαιούχους ►κάντε online αίτηση

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων του ΟΑΕΔ για το 2015 – 2016.
Ο κοινωνικός τουρισμός 2015 2016 του ΟΑΕΔ θα έχει διάρκεια από 15/10/2015 εως και30/09/2016 .
Από τις 10.00 το πρωί σημερα Παρασκευή ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ΟΑΕΔ έτους 2015 – 2016. Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση διακοπών από μία έως πέντε διανυκτερεύσεις, που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την 15.10.2015 έως την 30.09.2016 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.
Οι αιτήσεις μπορούν να γίνονται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ    Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι οι οποίοι το έτος 2014:
* είχαν 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ ή
* έλαβαν από τον ΟΑΕΔ 50 ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ή
* έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
* συγκεντρώνουν 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας και επιδότησης    ανεργίας), καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.
Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται με μοριοδότηση, ενώ η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Το πρόγραμμα αφορά 150.000 δικαιούχους και το κόστος του είναι 10 εκατ. ευρώ.
Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα, όπως αυτά περιγράφονται στη Δημόσια Πρόσκληση, που διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδω

11 Σεπτεμβρίου 2015


ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια

ΜΟΡΙΑ
Α.Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου έως τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ
Μόρια 5
Β.Έως έξι χιλιάδες (3.001 έως 6.000) ευρώ
Μόρια 4
Γ.Έως εννέα χιλιάδες (6.001 έως 9.000) ευρώ
Μόρια 3
Η μοριοδότηση των περιπτώσεων Α΄ έως και Γ΄ γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ’ αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου.

Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς
Μόρια 3
Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας
Μόρια 2
Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας
Μόριο 1
. Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών
Μόριο 1
 Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω
Μόρια 1
 Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στα Α.Ε.Ι. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης